RAVIMIFIRMA
Te soovite ravimit turustada. Selleks on Teil vaja tõlkida ravimi SPC, infoleht ja pakendi tekst. Need tuleb tõlkida vastavalt Ravimiameti poolt kehtestatud vorminõuetele, silmas pidades keelelist korrektsust ja meditsiinilist adekvaatsust.

ERAISIK
Te põete kroonilist/rasket haigust, olete läbinud uuringud ja/või esialgse ravi Eestis või Venemaal. Teil on vaja ravi jätkata mõnes lääneriigis, kuid Teie haigust puudutav dokumentatsioon (väljavõte ambulatoorsest kaardist või epikriis) on eesti/vene keeles. Selleks, et Teie tulevane raviarst teaks Teie eelnevat ravi ja uuringutulemusi, tuleb dokumendid tõlkida inglise keelde.

Meie tõlkefirma on väike, kuid spetsialiseerunud ülalnimetatud tõlkevajaduse rahuldamisele ja kvaliteetsele meditsiinitõlkele, sest kõik meie tõlkijad on meditsiiniharidusega ning tekstid, mida oleme tõlkinud, on järgmised:
  Ravimi omaduste kokkuvõtted (SPC-d)
  Patsiendi infolehed
  Pakenditekstid
  Arstide koolitusmaterjalid
  Ravimite reklaambukletid
  Kliiniliste uuringute kokkuvõtted
  Meditsiiniseadmete kasutusjuhendid
  Tervisealased artiklid ja raamatud
  Ravimite hinnakokkulepped
  Epikriisid
  Väljavõtted ambulatoorsetest kaartidest
  Lepingud

Tõlgime inglise, saksa, vene ja soome keelest eesti keelde ning eesti keelest inglise ja vene keelde